Medlemsformer & Avgifter

HålvärdarAtt vara medlem i Borås Golfklubb innebär att du har tillgång till en golfanläggning av yppersta kvalitet. Du kan variera ditt golfspel och utvecklas genom att alternera mellan våra tre banor. Alla med sin speciella charm och profil.
Klubbverksamheten är bred och omfattar alla åldrar. Vi är en klubb som värnar om miljön, allas rätt att få spela och att golfen skall vara en avkopplande och lustfylld upplevelse.
Borås Golfklubb är ett varumärke vi kan vara stolta över och som vi medlemmar skall vårda. Var och en har ett ansvar och är delaktiga i att skapa klubbkänsla och att hjälpa till så att nya medlemmar och gäster känner sig välkomna på Borås Golfklubb.

I menyn till nedan kan du söka medlemsinformation, information om hur du blir medlem i klubben och information från klubbens kommittéer.

Under "Medlemssidor" finns följande: Min hcp, Matrikel, Allmänn information, Styrelseprotokoll, protokoll från Sektioner och Kommittéer, Årsmöteshandlingar, Årsmötesprotokoll och Stadgar för Borås GK.