Upptakten

1932

Den 25 februari 1932 var ett viktigt datum. Till denna dag kallade direktör Axel Bergengren, Borås store industriman, intresserade till ett möte för att utröna möjligheten att starta en golfklubb i Borås. Det påtagliga resultat av detta möte blev att en kommitté på fyra personer bildades, med målsättningen:

Att skaffa pengar, 10.000 kr.

Att träffa avtal med regementet att få disponera mark på Gässlösa/Osdal-området

Att för pengarna bygga en 9-hålsbana

Kommittén bestod av herrar Carl Eiserman, Nils Hörstadius, Erik Runfelt och Ragnar Kindgren.

Uppenbarligen lyckades de väl i sitt uppdrag eftersom stadens ”upper ten” plus många andra visade sitt intresse genom att teckna bidrag till ett belopp av 8000 kr.

Avtal träffades med regementschefen Axel von Arbin, om disposition av mark och Erik Runfelt, kapten på I15, fick i uppdrag att planera Borås första golfbana. Runfelt var den golfsakkunnige, som redan på den tiden betcknades ”golfveteran”.

Borås Golfklubb bildas 1933
Verksamheten i full gång och inträde i Svenska Golfförbundet 1934
Tävlingar och första klubbmästerskapet 1937
Nytt klubbhus 1938
Årsmöten och fester
Krigsåren
Nya banan 1950-tal
Klubbhuset 1954
Invigningen 1954
Förbättringar på banan
Golfboomen på 1980-talet
Klubbhus, invigning 22 augusti 1989
Invigning av Södra Banan 1991
Klubbhus

Bilder från arkivet

Ett smakprov från förr

Ansvarig kontaktperson

Kontakt mig om du är nyfiken på klubbens historia!