Norra Banan

18 utmanande golfhål - de flesta av parkkarraktär, belägna i angränsande blandskog.
Banan blev under 2008-2011 kraftigt ombyggd och kommer förhoppningsvis att rankas som en av Västsveriges bästa banor.
Banarkitekter är Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth. Tillsammans har de skapat en bana som harmoniserar med naturen ur ett estetiskt och strategiskt perspektiv.
Greener och omgärdande områden är stora till ytorna och ger rikligt med spelsituationer. Avrinningszoner kräver precisa inspel och alltför djärva slag rinner lätt av greenerna.
Ömsom forgreen- och ruffklippning ger en bra balans i utmaningsgraden.
Banan spelas 6500, 6200, 5700, 5300 och 4500 m.