1

Par
5
Index
12
65
489m
62
471m
57
444m
53
423m
45
337m
35
285m

1

Par
5
Index
12
65
489m
62
471m
57
444m
53
423m
45
337m
35
285m

Norra banan öppnar med

ett par 5-hål, där den modige

försöker nå green på två.

Se till att ta tillräckligt med

klubba, då green vaktas kort

höger av en damm. Den kloke

spelar för ett säkert par,

med tre slag och två puttar.

Norra Banan

18 utmanande golfhål - de flesta av parkkarraktär, belägna i angränsande blandskog.
Banan blev under 2008-2011 kraftigt ombyggd och kommer förhoppningsvis att rankas som en av Västsveriges bästa banor.
Banarkitekter är Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth. Tillsammans har de skapat en bana som harmoniserar med naturen ur ett estetiskt och strategiskt perspektiv.
Greener och omgärdande områden är stora till ytorna och ger rikligt med spelsituationer. Avrinningszoner kräver precisa inspel och alltför djärva slag rinner lätt av greenerna.
Ömsom forgreen- och ruffklippning ger en bra balans i utmaningsgraden.
Banan spelas 6500, 6200, 5700, 5300 och 4500 m.