Medlemsformer/Årsavgifter 2019

                                                   Medlemsformer och avgifter 2019
                                             Samtliga priser baseras på innehav av spelrätt.
                                       Kostnad för medlemskap utan spelrätt är priset x 1,25

PLATINAMEDLEM


(Ny medlemsform)

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Norra
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • 50% greenfee-rabatt för en gäst i 
  samma boll
 • 500 fria rangebollar. Sedan samma 
  villkor som övriga medlemsformer
 • 50% rabatt på bilhyra (ej årskort)
 • Fri gruppträning 5 tillfällen (först till
  kvarn...)
 • Möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att tillsammans med Guld 
  boka ”primetime”-tider före de 
  övriga medlemsformerna.

Platina

590 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 6 950 kr

 
 
 
 
 

GULDMEDLEM                                                                                               

(A-medlem 2018 blir automatiskt Guld 2019)

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Norra
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • 100 kr i greenfee-rabatt för en gäst i samma boll
 • Möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att tillsammans med Premium boka ”primetime”-tider före de övriga medlemsformerna

 

Guld

550 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 6 475 kr

SILVERMEDLEM                                                                   

(Vardagsmedlem 2018 blir automatiskt Silver 2019)

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Södra
 • Fritt spel Norra helgfria vardagar före 
  kl 15:00
 • Fri träning i inomhushallen
 • 100 kr greenfeerabatt övriga tider på Norra
 • OBS! Ej möjlighet att lägga till A+

Silver

425 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 4 975 kr

BRONSMEDLEM                                                                                 

(Södra-medlem 2018 blir automatiskt Brons 2019)

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • 100 kr greenfeerabatt på Norra
 • OBS! Ej möjlighet att lägga till A+

Brons

345 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 4000 kr

JUNIOR 0 - 12 år *                                                                    

(Kvarstår)

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (300 kr/säsong)

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 0 - 12 år *

70 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 700 kr

JUNIOR 13 - 18 år *                                                                               

(Kvarstår)

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (från 900 kr/säsong)

     * Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 13 - 18 år *

160 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 1800 kr

JUNIOR 19 - 21 år *                                                                         

(Kvarstår)

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (från 900 kr/säsong)

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 19 - 21 år *

260 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 3000 kr

YNGRE SENIOR 22 - 25 år                                                           
                                                                                                     
(Ny medlemsform)

 • Se Guldmedlemskap för innehåll
 • Gäller inte studerande med studieintyg

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Yngre senior 22 - 25 år *

25 % rabatt

på guldmedlemskap

GREENFEEMEDLEM                                                                           

(Kvarstår)

 • Fritt spel Teknikbanan
 • 2 fria rundor
 • 100 kr greenfeerabatt för spel på Norra 
  och Södra
 • Möjlighet att lösa rangekort till 
  medlemspris

Greenfee

170 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 1900 kr

STUDERANDE                                                                                 

(Kvarstår)

 • Gäller endast heltidsstuderande mot uppvisande av studieintyg
 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

Studerande

50 % rabatt

på valt medlemskap

80+ *                                                                                                                                                                                           

(Kvarstår)

 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

* Ålderskategori baseras på födelseår.

80+ *

50 % rabatt

på valt medlemskap

NON RESIDENT                                                                            

(Ny medlemsform)

 • Om du bor utomlands och spelar hos 
  oss under 2 månader på sommaren

 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

Non Resident

50 % rabatt

på valt medlemskap

VILANDE                                                                                           

(Kvarstår)

 • För dig. som exempelvis inte har möjlighet att spela under en säsong men fortfarande vill vara medlem.

Vilande

500 kr per år