Medlemsformer/Årsavgifter 2020

                                                   Medlemsformer och avgifter 2020
                                             Samtliga priser baseras på innehav av spelrätt.
                                       Kostnad för medlemskap utan spelrätt är priset x 1,25

PLATINAMEDLEM

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Norra
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • Lägre pris för en gäst i samma boll,
  NB 290kr, SB 170 kr
 • 500 fria rangebollar. Sedan samma 
  villkor som övriga medlemsformer
 • 50% rabatt på bilhyra (ej årskort)
 • Fri gruppträning 3 tillfällen (först till
  kvarn...)
 • Möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att tillsammans med Guld 
  boka ”primetime”-tider före de 
  övriga medlemsformerna.
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

Platina

610 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 7 200 kr

 
 
 
 
 

GULDMEDLEM                                                                                    

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Norra
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • Lägre pris för en gäst i samma boll 
  NB 390 kr, SB 270 kr.
 • Möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att tillsammans med Platina boka ”primetime”-tider före de övriga medlemsformerna
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

 

Guld

560 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 6 595 kr

SILVERMEDLEM                                                                   

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Södra
 • Fritt spel Norra helgfria vardagar före 
  kl 15:00
 • Fri träning i inomhushallen
 • 100 kr greenfeerabatt övriga tider på Norra
 • OBS! Ej möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

Silver

435 kr/mån

inkl. autogiroavgift,

alternativt engångsavgift 5 095 kr

BRONSMEDLEM                                                                                

 • Fritt spel Teknikbanan
 • Fritt spel Södra
 • Fri träning i inomhushallen
 • 100 kr greenfeerabatt på Norra
 • OBS! Ej möjlighet att lägga till A+
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

Brons

355 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 4120 kr

JUNIOR 0 - 12 år *                                                                    

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (300 kr/säsong)
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 0 - 12 år *

70 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 700 kr

JUNIOR 13 - 18 år *                                                                               

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (från 900 kr/säsong)
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

     * Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 13 - 18 år *

170 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 1900 kr

JUNIOR 19 - 21 år *                                                                         

 • Fritt spel alla banor (Teknikbanan,
  Norra och Södra)
 • Fri träning i inomhushallen
 • 500 fria rangebollar
 • Möjlighet att delta i träningsgrupp 
  (från 900 kr/säsong)
 • Möjlighet att lösa rangekort till medlemspris

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Junior 19 - 21 år *

270 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 3100 kr

YNGRE SENIOR 22 - 25 år                                                           

 • Se Guldmedlemskap för innehåll
 • Gäller inte studerande med studieintyg

* Ålderskategori baseras på födelseår.

Yngre senior 22 - 25 år *

25 % rabatt

på guldmedlemskap

GREENFEEMEDLEM                                                                           

 • Fritt spel Teknikbanan
 • 2 fria rundor
 • Lägre pris på greenfee
  NB 390 kr, SB 250 kr
 • Möjlighet att lösa rangekort till 
  medlemspris

Greenfee

170 kr/mån

inkl. autogiroavgift,
alternativt engångsavgift 1900 kr

STUDERANDE                                                                                 

 • Gäller endast heltidsstuderande mot uppvisande av studieintyg
 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

Studerande

50 % rabatt

på valt medlemskap

80+ *                                                                                                                                                                                         

 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

* Ålderskategori baseras på födelseår.

80+ *

50 % rabatt

på valt medlemskap

NON RESIDENT                                                                            

 • Om du bor utomlands och spelar hos 
  oss under 2 månader på sommaren

 • Se information om respektive medlemsform för innehåll

Non Resident

50 % rabatt

på valt medlemskap

VILANDE                                                                                           

 • För dig. som exempelvis inte har möjlighet att spela under en säsong men fortfarande vill vara medlem.

Vilande

500 kr per år