Tävling

Kommittén ansvarar för att ta fram klubbens tävlingsprogram för säsongen och att detta distribueras till medlemmar och andra berörda. Se till att fördela tävlingarna mellan Norra och Södra Banan. Ser till att tävlingar genomförs enligt SGF:s bestämmelser och rekommendationer och att välutbildade tävlingsfunktionärer finns till varje tävling. I samråd med andra berörda se till att banan är korrekt markerad, besluta om lägesförbättring etc. Man skall arrangera minst en stortävling under säsong och ombesörja prisbord och tävlingssponsorer värvas. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till klubbens medlemmar.

Ledamöter:

Claes Löthman   Ordförande
Axel Nyberg Ledamot
Göran Krafft        Ledamot
Lennart Forsman  Ledamot
Lars-Erik Hansson Ledamot
Tommy Olofsson Ledamot
Madeleine Carlsson Ledamot
Niclas Linderholm Ledamot
Anette Svensson  Adjungerad

 Tillbaka