Senior/OPAL

Seniorkommittén arrangerar tävlingar, regelkurs, träning samt resor för klubbens medlemmar som från och med 2022 fyllt eller fyller 50 år.  Detta gör vi för att inkludera alla, utan att särskilja på ålder samt för att bibehålla och utveckla den sociala gemenskapen.  Under 2022 tävlar vi från mitten på april till början av oktober - på tisdagar och då ordnar vi såväl singel som par- och lagtävlingar.  Vi genomför även Matchcup och Eclectic, vilka inte behöver spelas under vardagarna (om man arbetar, utan man bestämmer tillsammans med spelpartner/motståndare när man vill spela dessa tävlingar).

Ledamöter:

Lars Åslund Ordförande
Jan Bech-Sörensen Vice Ordförande
Anita Skoglund Sekreterare
Paul Ericsson Tävlingsansvarig
Lillemor Lönnström Kassör
Ellinor Sjöberg Ledamot
Lasse Sandklef Ledamot


Tillbaka
          

Årets verksamhet (2023): Infogas senare

Aktuellt Tävlingsprogram 2022


Fyrkampen:
Kval till Fyrkampen och tävlingarna på vår och de andra banorna framgår av tävlingsprogrammet.

Val av Tee