Reklam

I kommitténs verksamhet ingår att marknadsföra klubben. Vårda befintliga och skapa nya parneravtal. Ombesörja att skapa nya reklamplatser inom anläggningen och se till att all reklam som exponeras håller hög standard och underhålls. Aktivt arbeta med att utveckla innehållet i alla partneravtal för att stärka våra externa samarbeten. I samråd med junior/elit kommittén arbeta med särskilda sponorsaktiviteter. Verka för att företag kan utveckla relationer med golfen och andra arrangemang. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till klubbens medlemmar.

Ledamöter:

Tommy Karlsson Ordförande
Maria Blomqvist Adjungerad

Tillbaka