Historia

Historiekommittén syften är:

att sprida kunskap om klubbens långa och rika historia
att säkerställa att alla historiskt intressanta dokument arkiveras på ett tillfresställande sätt
att sammanställa en årsberättelse ur historisk synvinkel
att verka för att klubben får ett nytt fungerande klubbrum med golfatmosfär
att inför 80-årsjubileét färdigställa en jubileumsskrift

Ledamöter:

Tomas Johansson Ordförande
Leif Bjerborn Ledamot
Peter Norén Ledamot
Martin Strömberg Ledamot

Tillbaka