Paragolf

Kommittén arbetar för att stimulera golf för funktionshindrade. I samråd med klubbens pro planlägga och genomföra handigolfverksamhet. Handigolfen skall i möjligaste mån delta i distriktets olika handigolfaktiviteter. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till klubbens medlemmar.

Ledamöter:

Agneta Johansson Ordförande
Krister Andersson Ledamot

Tillbaka