Dam

Kommitténs verksamhet syftar till att stimulera damgolfen inom klubben och få fler damer till torsdagsgolfen. Genom olika aktiviteter förstärka gemenskapen och ha roligt tillsammans. Kommittén skickar veckobrev via mail med inbjudningar till sin medlemsgrupp. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till övriga medlemmar i klubben.

Ledamöter:

Helena Hoff Ordförande
Sara Bruun Ledamot
Madeleine Carlsson Ledamot
Christina Olsson Ledamot
Åsa Tobrant Ledamot
Åse Krafft Adjungerad

Våruppstart                                        

Damtävlingar 2019

Tjejligan 2019

Tillbaka