Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar samt föreslår till klubbens ledning (Styrelse och Klubbchef) samt Banchefen med banavdelning, vilka förändringar som kan/bör göras för att förbättra våra banor och klubbhusområdet. Här avses främst förslag inför kommande år. Bankommitten biträder även med förslag och underlag avseende träningsmöjligheter i anslutning till klubbhuset. Bankommittén fungerar även som stöd/extra resurs, bl.a vid utarbetande av framtidsplan som ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar på längre sikt.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras med klubbens medlemmar. Protokoll efter bankommittens möten återfinns under medlemssidorna (med loggin under protokoll - bankommitten).

Ledamöter:

Lars Åslund          Ordförande

Kurt Carlsson        Ledamot

Ulla-Britt Nilson    Ledamot

Matthias Karlsson Ledamot 

Raimo Sjöberg     Adjungerad

Leif Johansson     Adjungerad