Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar samt föreslår till klubbens ledning (Styrelse och Klubbchef) samt Banchefen med banavdelning, vilka förändringar som kan/bör göras för att förbättra våra banor och klubbhusområdet.  Bankommitten biträder med förslag och underlag avseende träningsmöjligheter. Bankommittén fungerar även som stöd/extra resurs, bl.a vid utarbetande av framtidsplan som ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras till klubbens medlemmar. 

Ledamöter:

Lars Åslund          Ordförande

Lars Broberg        Ledamot

Ulla-Britt Nilson    Ledamot

Denize Åkerblom  Ledamot 

Kurt Carlsson       Ledamot

Matthias Karlsson Ledamot

Raimo Sjöberg    Adjungerad

Leif Johansson    Adjungerad