Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar samt föreslår till klubbens ledning, Styrelse och Klubbchef samt Banchefen, vilka utvecklingsåtgärder (inte skötsel och underhållsåtgärder) som bör göras för att förbättra våra banor och klubbhusområdet.  Här avses främst förslag inför kommande år.  Bankommitten biträder även med förslag avseende utvecklingen av våra träningsmöjligheter i anslutning till både klubbhuset och i anslutning til Pulsen Golfcenter samt teknikbanan.  Bankommittén biträder också klubben avseende genomförande av städdagar och hålvärdar.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommitténs verksamhetsområde/ansvar kommuniceras med klubbens medlemmar.  Protokoll efter bankommitténs möten återfinns under medlemssidorna, med loggin under kommitteprotokoll - bankommittén.

Ledamöter:

Lars Åslund, Ordförande

Per Hagerskog, Ledamot

Ann Bolin, Ledamot

Pontus Hallgren, Ledamot 

Raimo Sjöberg, Adjungerad

Leif Johansson, Adjungerad