Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar samt föreslår till klubbens ledning (Styrelse och Klubbchef) samt banchefen med banavdelning, vilka utvecklingsåtgärder (inte skötsel och underhållsåtgärder) som bör göras för att förbättra våra banor och klubbhusområdet. Här avses främst förslag inför kommande år.  Bankommitten biträder även med förslag och underlag avseende träningsmöjligheter i anslutning till klubbhuset.  Notera att bankommitten inte längre har ansvar för att ta fram förslag avseende träningsmöjliheter och teknikbanan.  Det ansvaret har överförts till andra. Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras med klubbens medlemmar.  Protokoll efter bankommittens möten återfinns under medlemssidorna (med loggin under protokoll - bankommitten).

Ledamöter:

Lars Åslund          Ordförande

Kurt Carlsson        Ledamot

Ulla-Britt Nilson    Ledamot

Nils Thoreström    Ledamot 

Raimo Sjöberg     Adjungerad

Leif Johansson     Adjungerad