Hålvärdar

Hej Alla Golfvänner och Hålvärdar

Nu tar vi krafttag inför denna säsong, med nya och gamla uppgifter som skall utföras. Där trivsel och utseende på banan är huvudmålet. Som hålvärd är du en viktig kugge i verksamheten med särskilt ansvar för ett hål.

Vad förväntas då av dig som Golfhålvärd?

Du aktiverar din grupp till minst 3ggr/år, samt utövar tillsammans tillsyn över hålet när ni spelar på banan. Vi har gjort en lista över möjliga insatser som kan göras och som passar på ert hål. Några av dessa gäller alla, en del blir som extra aktivitet. Vi har också skapat möjlighet med tillgång till utrustning och verktyg så att det skall vara möjligt att utföra Golfhålvärdskapet på ett bra sätt. Vi vill också att de tre golfhålsträffar som du har med din grupp, registreras på SISU-blankett som inlämnas senast 1:e dec. till Receptionen. Vi hoppas också att du vill hjälpa till att värva fler medhjälpare.

Bankommittén

Insatslista för Golfhålvärdar

Tänkbara arbetsuppgifter

Tee: Plocka upp peggar o ev. skräp, mindre röjningar mellan olika tee, snygga till vid sittbänkar, rengöra avståndsmarkeringar och rensa från gräs, klippa kanter och rengöra teetavlor.

Bunkrar: Ta bort ogräs o skräp i bunkrar, plocka bort ogräs o gräs som växer i bunkerkanter, se till att alla krattor ligger i bunker

Hinder: Alla pinnar som markerar ut hinder (gula, gulsvarta, röda, vita, och MUA) skall hållas rena och stå rakt upp och synas. Röda o gula plattor för vatten göras synliga

Fairway: Ta bort nerfallna grenar, skräp o större ogräs, laga uppslagen torv ev. med sand, rengör o klipp runt avståndsplattor, klipp runt brunnslock o sprinklers.

Grusvägar: Kantas, laga mindre håligheter med stenkross, rensa ubalkar för vattenavrinning, dika ur vid u-balksände så att vattnet rinner bort från vägen

Dammar: Rensning av alger i dammarna

Dikeskanter: Rensning på våren o klippning av dikesslänter före semestern

Ruff: I banans ytterområden utanför klippt ruff; Rensa mindre och större områden från gräs o sly. Större områden efter överenskommelse med banansvarig, (Hjälp med utbildad maskinförare kan ordnas med lite framförhållning)

Greener: laga nedslagsmärken, rengör flaggkopp, stång o flagga, håll rent runt sprinkler o brunnslock, rensa bort vitgröe, kolla att det är rent o snyggt runt green,

Allmänt: Klippning med trädgårdssax runt träd, stenar o andra naturföremål, där maskiner inte kommer åt

Arbetsgrupp för mindre projekt: Är tänkt som stöd för hålvärdar o projekt som kräver särskilda insatser, t.ex. vildsvinstaketet, större röjningar mm.

Kontaktpersoner:
Per Hagerskog, tel. 073–0963117

Vill bli Hålvärd och medverka till att ge banorna ett tilltalande utseende. Klicka då på länken: Hålvärd och fyll i formuläret, som kommer upp.

Hålvärdar Norra Banan

Hålvärdar Södra Banan

Hålvärdsuppgifter och utrustning

Hålvärdar bildspel

Tillbaka