Golfbilar

Medlem Borås GK

18 hål med läkarintyg 200 kr
18 hål utan läkarintyg  300 kr
10-kort  1250 kr
20-kort  2000 kr
30-kort  2250 kr

 

Gäst

18 hål med läkarintyg  300 kr
18 hål utan läkarintyg  400 kr 

 

Tävling
Tävlingsledare bestämmer om deltagare utan läkarintyg får använda golfbil vid tävling.
Medlemmar med läkarintyg har företräde. Betyder att om inte bilarna räcker till kommer vi prioritera medlemmar med intyg.