Förbättringsförslag

Har du förslag eller önskemål på förbättringar på anläggningen?

Klicka på länken: Förslag.

Vi är tacksamma för alla förslag till förbättringar.  Bankommittén har påbörjat framtagande av en utvecklingsplan/ideer för Södra banan under 2018.  Det arbete avses redovisas för styrelsen under 2019 för att därefter ta beslut om arbetet ska drivas vidare eller inte.  De medlemmar som har förslag avseende Södra banan, var vänliga skriv ner dessa, tack.  Bankommitten behöver medlemmarnas förslag, avseende Södra banan, senast 2019-06-01 (för att kunna ta hänsyn till dessa under arbetet 2019).  Du kan använda klubbens hemsida (klicka på länken ovan) eller sända ett e-post meddelande till ordföranden i bankommitten (Lars Åslund) speciellt om du vill bifoga en skiss/skisser och/eller bild/bilder.