A+ 2021

Information om A+ 2021

Klubbarna har gemensamt kommit överens om följande gällande A+ inför 2021.
Det mesta är sig likt, men det blir vissa förändringar:

  • A+-medlemskap kostar 1 095 kr och betalas mot faktura
  • A+-greenfee kostar 125 kr/runda
  • A+ gäller inte vid tävling som tävlingsgreenfee
  • A+ gäller alla dagar och tider utom på helger mellan klockan 9 - 13

Klubbar som ingår i A+ är Borås GK, Mark GK, Kind, Ulricehamn, Hofgård och Björnhult

Förändringarna motiveras med att trycket och beläggningen på anläggningarna har ökat väsentligt och A+-spelet ökade med hela 80% under 2020. För de klubbar som tar emot många A+-besök betyder det att det blir svårare för både medlemmar samt gäster som betalar ordinarie greenfee att få starttider, speciellt på helger.

Du anmäler dig till A+ 2021 genom att skicka ett mail med ditt namn och golf-ID till info@borasgolfklubb.se.Vi fakturerar A+ separat någon gång under februari månad.

A+ kan tecknas när som helst under året av Guld- och Platinamedlemmar.