Vision 5050

Vi på Borås Golfklubb har startat ett långsiktigt och spännande förändringsarbete för en mer inkluderande och jämlik golf. Tillsammans med ytterligare 7 klubbar från västra Sverige jobbar vi sedan våren 2017 för ett mer jämställt Golfsverige. Vår önskan är att engagera fler medlemmar att vara med på vår 50/50 resa och vi är bland de första klubbarna i landet in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Det är en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 – och varför gör vi det här? 

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi tror att Borås Golfklubb på sikt kan vinna fler medlemmar, få fler att stanna kvar på klubben och att medlemmarna kommer ha trevligare golfrundor genom projektet. Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige. Utbildningen är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben hittar du både filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som hjälper och stöttar oss i vårt förändringsarbete på klubben.

Tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund, kommer klubbens Vision 50/50-grupp, som består av en styrgrupp och en referensgrupp, under 2018 att få ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. Våra tränare kommer också att gå en utbildning i Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

 

Vad är Vision 50/50?

Inom golfen ska vi vara stolta över det jämställdhetsarbete som nu bedrivs i Golfsverige genom Vision 50/50 förmodligen idrottsveriges mest seriösa och ambitiösa satsning i ämnet. Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

 

Läs mer i Faktabroschyr om projektet Vision 50/50, som du kan ladda ner här nedanför. 

Vill du veta mer om – eller bli en del av – klubbens Vision 50/50-arbete? Kontakta klubbchef Maria Blomqvist på 0768-719112 eller via e-post maria.blomqvist@borasgolfklubb.se