Valberedning

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Dess främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda. Den skall till årsmötet ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och revisorer. Det är därför bra om de som ingår i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemöten. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Johanna Parkhagen

Ordförande

Kjell Fasth

Ledamot

Patrik Adqvist

Ledamot