Styrelse

Styrelsen arbetar efter en mötesplan över året. Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av årsmötet.

Peder Lindström

Ordförande

Stefan Augustsson

Kassör

 

Jenny Strandberg

Ledamot

 

Fredrik Bryngelsson

Ledamot

 

 

Martin Srömberg

Ledamot & Sekreterare
Lars Holmqvist

LedamotKlas Johansson

SuppleantSara Bruun

Suppleant (Bild kommer)

Maria Blomqvist

Klubbchef & VD

 

 

Tillbaka                                                             Valberedning