Styrelse

Styrelsen arbetar efter en mötesplan över året. Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av årsmötet.

Lars Holmkvist

Ordförande

Adam Hölsö

Vice Ordförande

Stefan Augustsson

Kassör

 

Martin Srömberg

Sekreterare & Ledamot
Jenny Strandberg

Ledamot

 

Denize Åkerblom

Ledamot

 

 

Klas Johansson

LedamotClaes Wallén

SuppleantMaria Tid

Suppleant

Marcus Håkansson

Klubbchef & VD

 

 

Tillbaka                                                             Valberedning