Viktigt att tänka på vid vintergolf och frost på banan

Vilken fantastisk golfsäsong vi har haft, men nu är verkligen hösten här på riktigt och med det följer också kallare väder. Vi har redan haft första frostnatten och nästa vecka ser det ut att bli ännu kallare. Slutet på golfsäsongen närmar sig, men än kan man njuta av några rundor i det fina höstvädret. Viktigt dock att tänka på är att vara rädd om banan, speciellt nu när gräset är extra känsligt. 

Nedan kommer en påminnelse och några exempel från vår Banchef, Leif Johansson, vilka konsekvenser det kan bli om man beträder och kör bil på blöta och i värsta fall även frusna gräsytor under höst och vinter.

De låga temperaturerna under vinterperioden leder till ingen eller mycket liten tillväxt hos gräset. Den låga aktiviteten i växten gör plantan extra känslig för påverkan genom att uppkomna skador läker mycket dåligt.

Risker på fairway och greenområden
Det finns minst 3 huvudskäl till försiktighet med golfbilar och vagnar på golfbanan under vinterhalvåret: 

1. Problemet och orsaken till att många banor inte tillåter golfbilar under vintersäsongen, är främst spårbildning och körskador på vattenmättade områden.

2. Risken att man med golfbilar och vagnar i ökad omfattning använder samma ”spår” på banan, speciellt inom greenområdet. Detta medför ökat slitage på det ofta känsliga gräset.

3. Med hjulen från golfbilar och vagnar täcker man större överkörd yta och risken för spridning av sporer från skadesvampar kan öka.

Risker på greener och tees
Det finns minst 3 huvudskäl till att inte beträda greener och tees under vinterhalvåret: 

1. Packning av mark från spelare (på dåligt dränerade greener)

 • Luft pressas ur marken, rötter och mikroliv skadas.
 • Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.             
 • Isbränna dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.
 • Mycket svårt att nyetablera gräs främst rödven eller krypven i dessa fläckar

2. Mekaniskt slitage (På alla greener och blir allvarligt när speltrycket ökar)

 • Plantans ovanjordiska delar förstörs särskilt runt flaggan
 • Särskilt allvarligt vid frost på otjälad mark

3. De icke synliga tillväxtpunkterna och rothalsar närmast marken skadas och gräset glesas mer allmänt ut och ökar exponering för bl a svampsporer. Gräsets oförmåga att läka dessa skador kan ge stora döda partier på spelytorna

 • Svampspridning, mycket av svampsporernas förflyttning sker via skor.
 • Vid rätt temp och luftfuktighet slår svampen till.
 • En frisk planta i god kondition kan stå emot ett angrepp relativt bra.
 • En svag planta i vila har svårt att skydda sig mot angrepp
 • Ett svampangrepp kan slå ut mycket stora delar av en green eller tee

Länken nedan visar en liten film om frost som kan vara användbar när man försöker förklara riskerna med att spela på frost:
https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

 

Med vänlig hälsning,
Leif johansson
Banchef

Kommentarer

Fler artiklar