Vattenarbete v.4

På måndag 25/1 påbörjar vi ett arbete med att säkerställa kvalitén på vårt dricksvatten. 

En rad åtgärder måste göras och kortfattat så kommer vi att sanera och klorera vår brunn och alla ledningar. Vi installerar nya filter och passar också på att flytta in hela vattenanläggningen med filter/pumpar mm från Vita Vilan in i klubbhuset.

Detta innebär såklart att det blir lite "stökigt" med avstängt vatten och toaletter under v.4. I klubbhuset kommer allt att vara stängt och på Pulsen kommer det att finnas alternativ med toalett utomhus, vatten i dunkar osv.

Kommentarer