Vårårsmötet skjuts upp

Hej!

Det är säkert många med oss som följt utvecklingen kring covid-19 (coronaviruset) de senaste dagarna.
Vi har ett inplanerat vårårsmöte den 23:e mars. Handlingar till årsmötet finns nu på hemsidan under medlemslogin, helt enligt stadgarna.
Vi kommer, med hänsyn taget till rådande situation och för alla våra medlemmars säkerhet, att flytta fram vårårsmötet.
Vi behöver ha ett vårårsmöte för att bland annat kunna ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. Vi tittar på olika möjligheter att kunna genomföra mötet under våren.

Mvh Lars Holmkvist
Ordförande Borås Golfklubb

Kommentarer