Vad gäller vid frost?

Nu är hösten här och vi bjuds på vackra höstdagar. Tyvärr innebär också kalla och klara nätter att vi får frost på banan tidiga morgnar.

OBS! Vid förseningar pga. frost flyttar vi fram tiderna så att alla som har bokat får möjlighet att spela. 

Vid den första frosten är gräset väldigt känslig, detta pga att gräset inte har börjat sin invintring och är kvar i ett växtstadie. Detta innebär att gräset fortfarande är fullt av vatten och vid frost bryts grässtråna av. Resultatet blir fula svarta fotspår där någon gått, eller hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon. Därför är det absolut förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är helt stängd tills banpersonalen ger klartecken för spel. När banan är stängd gäller det hela banans område, dvs. även puttinggreen, övningsområde/övningsgreener mm. Rangen är öppen som vanligt eftersom vi där slår från mattor. Kom även ihåg att då solen stiger kan temperaturen sjunka hastigt och det bildas frost på marken, trots att temperaturen visar plusgrader.

Klicka på länken nedan för att titta på en kort informationsfilm från USGA om frostens påverkan på gräset:
https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

Kommentarer