Utdelning från Gräsroten

Hej.

Ett stort TACK till dig som är med i Svenska Spels olika varianter och valt Borås Golflubb som Gräsrot.

Klubben har detta året erhållit 11 077 kronor. En ökning från föregående år med ca. 1.500 kronor.

Så här ser 10 i toppfördelningen för Västra Götaland ut: Gräsroten

Kommentarer