Medlemsundersökning – Players1st

Vad tycker du om klubben? 

Den 24 augusti distribueras årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. (Observera att den kan hamna i skräpkorgen). 
För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. 

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!

Kommentarer