Kallelse med föredragningslista årsmöte

Nu finns kallelse med föredragningslista till höstårsmötet på medlemssidorna.

Årsmötet hålls den 28:e november på Sagateatern kl 18:30.

Kompletta handlingar kommer finnas tillgängliga på kansliet och hemsidan senast den 21:e november.

 

Kommentarer