Information om Orange Tee på Norra Banan

Tee 35 – Orange tee på norra banan

Inledning med bakgrund;

SGF och VGF har rekommenderat klubbarna att överväga och om möjligt införa s.k. orange tee – främst för äldre damer och handigolfare. När det gäller äldre damer kan man jämföra med att herrar som fyllt eller fyller 75 år som får möjlighet att välja tee 45 (Norra) eller röd tee (Södra). Äldre damer har inte haft denna möjlighet på vår klubb.

Förslag om detta har framförts till klubben och vissa åtgärder är nu vidtagna (se mer nedan).

Läget på vår klubb:

Två personer ur klubben, Lars Åslund och Krister Andersson, har tagit fram ett förslag på placering av orange tee:s på Norra banan.   Skissen ligger till grund för kommande översyn av norra banan, vilket förväntas ske med arkitektens hjälp under hösten/vintern 2016/2017 (Peter Chamberlain).

Orange plattor är inköpta och utplacerade – som ett steg i denna utveckling. På några hål är dessa plattor placerade längst fram vid tee 45, även om avsikten på sikt (kanske redan till säsongen 2017) är att ha vissa av dessa tee:s på andra platser.

Banan med placerade orange plattor är nu slopad och tillåten (frivilligt) att användas av främst följande medlemmar:

  • Damer som är 70 år eller äldre,
  • Damer/flickor med klubbhcp mellan 37-45.
  • Pojkar, upp till 14 år, med klubbhcp 37-45.
  • Handigruppen.

Det finns även ett framtaget scorekort att erhålla i receptionen – där framgår även ungefär var dessa orange plattor är placerade.

Om ”Du” testar denna bana och har förslag på förbättringar, hör gärna av dig till klubben: info@borasgolfklubb.se.

Framtiden:

Då vi inväntar stöd och förslag från arkitekten (P Chamberlain) under hösten/vintern tillåter klubben nu berörda medlemmar att pröva denna, slopade bana. Om det blir justeringar och/eller utbyggnad av dessa tee:s på nuvarande platser eller på nya platser, det återstår att se och besluta om – inför och under 2017.

Lars Åslund

Kommentarer