El-stängsel

Det finns vildsvin i området som kan och gör skador, bland annat inom vårt område. Därför har vi valt att ha på el-stängslet dygnet runt. Om din boll vidrör elstängslet eller om elstängslet inverkar fysiskt störande för din avsedda sving eller stans -då får du fri lättnad. Om du får fri lättnad, ta då ut referenspunkten och därifrån droppa bollen inom en klubblängd, dock inte närmare hålet. Ta det då försiktigt -en stöt är inte rolig att få. Om bollen ligger i pliktområde inklusive uppmärkta diken så kan aldrig få fri lättnad för oflyttbart tillverkat föremål ges utan då är det regeln för pliktområde som gäller.

Kommentarer