Borås GK Park - information från styrelsen

Borås GK Park - information från styrelsen
Vi vet att intresset för projektet Borås GK Park är stort och vi kommer därför att fortlöpande informera våra medlemmar dels via klubbchefens nyhetsbrev, dels via hemsidan och våra andra kanaler.

För alla som inte var med vid årsmötet då Christian Lundin från Henrik Stenson Golf Design besökte oss och informerade om hur de ser på sitt uppdrag att skapa en översiktsplan över området så kan vi berätta att det arbetet pågår. HSGD ska presentera sina förslag under första kvartalet 2022.

Mer information om hur översiktsplanen ser ut och hur styrelsen ser på resultatet kommer så snart som det bara är möjligt. Styrelsens avsikt är att vara så transparenta och öppna som det går genom hela processen.

Arbetet med detaljplanen är prioriterat hos Stadsbyggnadsnämnden och kommer att inledas under 2022.

Det kommer många frågor om framtida medlemsavgifter och avsikten är att INTE höja mer än vad som är normalt. 

Borås GK är en medlemsklubb och kommer så att förbli och Borås GK Park är ett projekt som drivs för våra medlemmar, inte för att vi ska få fler greenfeegäster, utan för att vi medlemmar ska få en ännu bättre anläggning och eventuellt också en miljö där förhoppningsvis en del av oss kan vilja bo. 

Vi ser det också som en stor investering för framtiden och att vi har en möjlighet att skapa något som håller god kvalité i många år framåt och som tryggar återväxten underifrån. Att få in fler unga i klubben är prioriterat och det kommer att märkas.

Intresset för att teckna sig för en framtida tomt har varit stort. Vi är ju inte riktigt där än men den dagen då det blir aktuellt kommer vi att ha en plan för hur det ska gå till i god tid och vi ska göra allt vi kan för att ge våra medlemmar så bra möjlighet som möjligt att vara med.

Våra bostadsområden kommer att bli unika för Sverige där vi arbetar tillsammans med Henrik Stenson Golf Design för att skapa en helt ny modell där bostäderna och banorna integreras betydligt mer än vad som varit fallet vid liknande svenska projekt. Det kommer också att finnas en bredd i utbudet där olika boendeformer ska finnas tillgängliga.

Vi i styrelsen har inte för avsikt att drabbas av storhetsvansinne eller att riskera ekonomin under några omständigheter, men när vi går in i ett projekt av den här typen så väljer vi att lägga ribban mycket högt. Men hela tiden med verkligheten och ekonomin som tydliga rättesnören. Allt arbete och alla kostnader kommer att täckas av markförsäljning och säljer vi ingen mark så blir det heller inga renoveringar utförda, punkt. 

När det gäller banorna så vet vi i dagsläget inte så mycket. Uppdraget som vi gett Henrik Stenson Golf Design är att vi vill ha två likvärdiga banor som skiljer sig åt, men som ändå har samma höga kvalitet, och eventuella nya banor kommer självfallet att byggas för att passa alla nivåer och kategorier av spelare. Detaljerna är inte klara men om det blir så att delar av banan stängs under en period så kommer det att beredas möjligheter för våra medlemmar att nyttja andra banor i området under den tiden. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla så många av våra egna hål öppna så mycket som möjligt

Tanken är vidare att vi ska få en betydligt mer komprimerad och mysig klubbhusmiljö med klubbhus, träningsområde, övningsgreener, vissa bostäder och andra faciliteter i direkt närhet till varandra. Vi vet inte idag var klubbhuset kommer att hamna men att ett nytt klubbhus står högt upp på priolistan är en självklarhet. Om vi väljer att behålla det gamla klubbhuset har vi dyra renoveringar och underhållskostnader att se fram mot under en längre tid. 

Ett annat uttalat mål är att skapa ett betydligt större utbud av aktiviteter för medlemmarna och framtida boende, aktiviteter som bidrar till att göra anläggningen mer året runt-betonad. Träningsanläggningen och klubbhuset ska bli centralpunkter där många förhoppningsvis kommer att hitta sysselsättning antingen i form av golf, padel, gymverksamhet, boule, bridge eller något annat. Styrelsen har en mängd spår som vi arbetar efter och vilka aktiviteter vi kommer att kunna erbjuda beror dels naturligtvis på ekonomi men också vad vi får för feedback och input från våra medlemmar. 

Vi har därför skickat ut en enkät, som också finns tillgänglig via länken nedan, där ni medlemmar har möjlighet att berätta om era önskemål och tankar. Vi kommer att läsa alla svar och fästa vikt vid vad ni skriver. 

Länk till enkät: https://forms.gle/SZSE2hWZo5ei8dc16

Kommentarer