Nyhetsarkiv

Här är nyhetsarkivet med alla nyheter som klubben har lagt in.

Protokoll från Senior OPAL's senaste möte

Vinst i Seriespel D25

Öppettider Kiosk 9an Norra Banan

Arbete 2:an SB

Nu har träd och sly rensats på hål 2 SB för att sjön/dammen ska bli me...

KM Foursome

Golfveckan

BsGK Höstresa 2022

Borås GK Park - information från styrelsen