Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan i korthet för Junior- och Elitkommittén 2023.

VISION

Borås GK skall vara en av Västra Götalands bästa juniorklubbar.

MÅLSÄTTNING

Borås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på både bredd- och elitnivå. Träningsmöjligheter och träningsområden och träningens kvalitet skall vara i toppklass och motsvara vår idrottsprofil. Borås skall upplevas som en klubb som har ett gott rykte i junior och elitsammanhang.

VÄRDEGRUND

Alla våra ungdomar skall trivas och känna trygghet och glädje med sin golf. Följande ledord utarbetade och skall utmärka vår verksamhet:

  • Positiv
  • Respekt
  • Energi
  • Ansvar
  • Laganda
  • Generös

STRATEGI

Vi har en stor grupp yngre juniorer som vi skall se till att behålla. Vi skall få fler av denna stora grupp yngre juniorer att utveckla sin golf och välja detta som sin tävlingsidrott. Vi skall dessutom ta hand om de elitspelare och juniorer vi har och vidareutveckla dessa. Idrottsverksamheten skall ses som en av grundpelarna i syfte att trygga en långsiktig stark utveckling av klubben där rekrytering av yngre medlemmar och deras föräldrar har prioritet.

AKTIVITETER

Tävlingsverksamhet

Arrangemang av externa tävlingar

JEK har för avsikt att arrangera en Junior Masters Invitation (JMI) tävling och att arrangera en Teen Tour tävling.

Borås GK ämnar även delta i Teen Cup och PGA Pro Am. JEK kommer att arrangera klubbkvalen i samband med juniorernas sommarläger.

Arrangemang av klubbtävlingar

Borås Wilson Junior Trophy genomförs med tävlingar under perioden maj till augusti med ett uppehåll under juli. 

Deltagande i externa tävlingar

Klubbens medlemmar har möjlighet att representera Borås GK externt i olika junior och elittävlingar. Representation kan ske i individuellt eller i lag.

Individuella tävlingar

Inför tävlingar som individen själv ansvarar för sin anmälan kommer JEK skicka ut påminnelser till relevanta grupper om att anmälan är öppen. Dessa tävlingar inkluderar Teen Tour, Teen Cup, Junior Masters Invitational (JMI).

Tävlande som deltar i ranking grundande tävlingar (t.ex. Teen Tour Future och Elit, JMI, Future series, SGT & NGL) ersätts för startavgiften och kan få bidrag till boendet men ej för resor.

Lagtävlingar

JEK har också för avsikt att anmäla Borås GK till PGA Pro-Am (ett till tre lag), JSM klubblag, Göteborg Golf Cup samt SM-klubblag Damer och Herrar.

Måltidsersättning

När individer representerar Borås GK i olika lagtävlingar, avser JEK ersätta måltidskostnaderna för tävlande, coacher och ev. caddies under förutsättning att de äter tillsammans för att stärka lagkänslan.

Tävlingskläder

JEK har ambitionen att inför årets säsong att ta fram ett förslag på tävlingskläder som de tävlande som representerar Borås GK externt skall kunna köpa för en reducerad kostnad.

Träningsverksamhet

Träning

JEK avser att inför säsongen tillsammans med klubben och ansvariga tränare arbeta med att utveckla och förbättra den träningsverksamhet som erbjuds våra junior- och elitspelare.

I korthet, den träning som planeras skall kännetecknas av hög kvalitet och ledas av PGA pro, där ett helhetskoncept erbjuds vilket inkluderar teknikträning, fysisk träning, mental träning och spelstrategi. Grupp och individbaserad träningen skall erbjudas året runt. Träningsmängden anpassas efter spelnivå och ambition. Individuella utvecklingssamtal med säsongsmålsättning, tävlings- och träningsplanering skall erbjudas och följas upp tillsammans med tränare.

Lägerverksamhet

Under påsk och sommar anordnas läger för alla juniorer av våra tränare.

På påsklovet anordnas ett uppstartsläger för tävlingsjuniorerna och under midsommarveckan anordnas McDonaldslägret med klubbkval Teen Cup (samt Teen Cup klubbtävling för de yngre.)

JEK har för avsikt att erbjuda en reducerad lägeravgift till de deltagande juniorerna i samband med lägren.

Ledare

Junior och elitverksamheten har ett fortlöpande behov av rekrytering och utbildning av ledare till vår barn- och ungdomsverksamhet och till tävlingsverksamheten. JEK skall bidra till att främja en kultur där det är naturligt för föräldrar att ställa upp som ledare och tävlingsfunktionärer. För att bättre kunna stödja verksamheten har JEK för avsikt att fortsätta med att utöka antalet ledare med rätt kompetens. Fokus kommer att läggas på att vidareutveckla föräldrautbildning och att rekrytera deltagare till kurserna Golfens ledarutbildning (GL1 & 2), samt Tävlingsledare och Regler (TLR1). Information om utbildning kommuniceras via hemsidan och genom e-postutskick. Rekrytering sker även genom personliga förfrågningar i god tid för möjliga utbildningstillfällen.

Breddaktiviteter

JEK skall tillsammans med föräldrar/tränare arbeta vidare med hur vi kan få till att fler juniorer vill spendera tid på Borås GK för att umgås, ha roligt och träna golf under ordnade former.

 

Kommunikation

Intern

Inför säsongen skall ett uppstartsmöte för juniorer och föräldrar planeras och hållas tillsammans med tränarna. Det primära syftet är att skapa en dialog med föräldrar, rekrytera ledare och informera om olika planerade tränings- och tävlingsaktiviteter under den kommande säsongen.

Vidare kommer fortlöpande information om träningsaktiviteter skickas ut av tränarna och tävlingsinformation av JEK. Genomförda aktiviteter och våra juniorer och elitspelares framgångar på tävlingsbanorna läggs ut på Borås GK hemsida. Informationen på JEK hemsida kommer att kompletteras och hållas uppdaterad med information om olika aktiviteter och tävlingar.

Rekrytering av juniorer/spelare

Under året kommer Idrottsskolan (Årsklass 2-3) med 1-3 klasser att prova golf under våren och hösten.

JEK avser att följa upp medlemssituationen bland de juniorer som deltar i klubbens juniorträningar, för att säkerställa att flertalet av dessa är/blir medlemmar i klubben.

Juniorer som av olika anledningar slutar att vara medlemmar i Borås bör följas upp och orsaken till varför att de slutar bör analyseras.

ORGANISATION

Lag tävlingar

Ansvarig coach 2022

SM Klubblag (herr)

Raimo Sjöberg/

SM Klubblag (dam)

Vakant

JSM-klubblag

Raimo Sjöberg/

Borås Wilson Junior Trophy

Vakant

Göteborg Golf Cup

Vakant

 

 

Individuella tävlingar

Ansvarig ledare

TeenTour First & JMI

”Osten”

Fredagsgolfen (Borås Wilson Junior Trophy)

Ledare från träningsgrupper

Övrigt

Ansvarig

Tjejsatsning

Vakant

Tränarkontakt

Vakant

Web- och kommunikationsansvarig

Vakant

Rekryteringsansvarig

Vakant

 

 

Kontaktuppgifter JEK 

Se kontaktuppgifter på hemsidan under kommittéer/JEK