Spelarersättningspolicy 2023

Ekonomiska ramar för tävlingsersättning 2023

 

Junior- och elitspelare som representerar BsGK vid tävlingsspel utanför den egna klubben och vid tävlingar som är godkända av ansvarig kommitté eller tränare kan erhålla tävlingsersättning. 

Syftet med tävlingsersättning är att stötta duktiga och engagerade juniorer och elitspelare i deras spelarutveckling. Vi vill skapa en inkluderande miljö på klubben och ge alla som vill utvecklas möjlighet att göra det.

Klubben ersätter tävlingsspelare med anmälningsavgift/startavgift för bl.a:

 • Teen Tour samt Rookie touren
 • JMI 
 • DM samt lagtävlingar.
 • Elittävlingar, som t.ex. SGT; Future-tävlingar mm

 

Komplett lista över tävlingar där det utgår ersättning för spelare och ledare hittas på Tävlingskalender samt att tävlingen finns med i spelarens tävlingsplanering.

 

Klubben ersätter dessutom kostnader i samband med övernattning, max 450 kr/natt.
Övernattning beviljas endast om tävlingen finns med i spelarens tävlingskalendern och är markerad med att övernattning är bidragsgrundande i tävlingskalendern. För övriga regler se Junior & Elit kommitténs Verksamhetsplan.

Ersättning betalas ut mot uppvisande av kvitton, samt inlämnad blankett för reseersättning. Finns att ladda ner på www.borasgolfklubb.se eller hämtas i receptionen på klubben. OBS! Blanketten skall lämnas in senast 2 veckor efter tävlingen. 

För att erhålla ersättning Från Borås GK skall spelaren:

 • ingå i Borås GK:s träningsverksamhet.
 • betalt sin medlems- och träningsavgift.
 • lämna in sin tävlingsplanering innan säsongstart till juniorkommittén eller
  ansvarig tränare/pro.
 • vara tillgänglig för att representera klubben vid lagtävlingar om man blir uttagen. 
 • vara en god ambassadör för klubben. Följa och respektera klubbens värdegrund.  

Dispens för ovanstående kan lämnas från Juniorkommittén vid särskilda fall. 

För spelare som spelar på Teen Tour First  Rookie är maxersättningen 1000:-
För spelare som spelar på Teen Tour Future & JMI är maxersättningen 5000:-
För spelare som spelar på Teen Tour Elite & JMI är maxersättningen 8000:-
För spelare som spelar på SGT/NGT är maxersättningen 10000:-

 

Övrigt bidrag:

 • Efter tävling på Teen Tour Future eller högre nivå, kan tävlingspelare utkvittera en lektion á 25 minuter (max 5 st per år) av tillgänglig Pro på klubben. Lektioner bokas i Pro Planner på nätet.
 • TP kan få en reducering av årsavgiften året efter man redovisat minst 5 tävlingar på SGT, eller högre nivå.

 

Spelare i Team Borås Junior tävlingsspelare, Elitlag Damer samt Elitlag Herrar har fria bollar på rangen för eget bruk och de tillfällen spelaren agerar ledare för träningsgrupp även bollar för träning i gruppen.
OBS! Missbrukas detta så tas förmånen genast bort.  

*TP = medlem i PGA, kategori Tournament Player