Golfbilar

Borås GK har 9 bilar för uthyrning

Avgifter för golfbilar:

Aktiv Medlem Borås GK
Årskort med läkarintyg      1 500 kr
Årskort utan läkarintyg      3 500 kr

Dagshyra med läkarintyg   150 kr
Dagshyra utan läkarintyg   225 kr

Gäst
Dagshyra med läkarintyg   225 kr
Dagshyra utan läkarintyg   300 kr   
Årskort med läkarintyg      3 500 kr
Årskort utan läkarintyg      4 500 kr          

Medlem som delar bil med årskortsinnehavare betalar 75 kr för del i bil.

Tävling
Tävlingsledare bestämmer om deltagare utan läkarintyg får använda golfbil vid tävling.
Medlemmar med läkarintyg har företräde. Betyder att om inte bilarna räcker till kommer vi prioritera medlemmar med intyg.