Golfbilar

Borås GK har 9 bilar för uthyrning

Avgifter för golfbilar 2019:

Aktiv Medlem Borås GK
Årskort med läkarintyg      1 950 kr
Årskort utan läkarintyg      3 950 kr

Dagshyra med läkarintyg   175 kr
Dagshyra utan läkarintyg   250 kr

Gäst
Dagshyra med läkarintyg   250 kr
Dagshyra utan läkarintyg   325 kr   
Årskort med läkarintyg      3 950 kr
Årskort utan läkarintyg      4 950 kr          

Medlem som delar bil med årskortsinnehavare betalar 88 kr för del i bil.

Tävling
Tävlingsledare bestämmer om deltagare utan läkarintyg får använda golfbil vid tävling.
Medlemmar med läkarintyg har företräde. Betyder att om inte bilarna räcker till kommer vi prioritera medlemmar med intyg.