Lokala regler

Lokala Regler för Borås Golfklubb 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel-och Tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följand lokala regler:
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt
(förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 18.2)

Södra Banan:
           Hål 14
och 15:
           Staketet utmed hålens högra sida utgör banans gräns. Out Of Bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

Norra Banan:
a)       Hål 1,2,3,4,5 och 18:
           Den asfalterade vägen som passerar hål 1,2,3,4,5 och 18, markerar banans gräns vid spel av dessa hål och befinner sig utanför banan.
           En boll som har passerat en väg definierad som Out Of Bounds och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out Of Bounds,
           även om den ligger på en annan del av banan.

b)       I övrigt makeras banornas gräns med vita pinnar. Out Of Bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

 2. Pliktområden (Regel 17)

      a)  Pliktområden är markerade men röda respektive gula pinnar eller plattor. 

3. Onormala banförhållanden (Regel16) och organiska föremål
a) Mark under arbete.

 1. Alla områden som definieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete.
  Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f. 
 3. Vit spraylinje runt om ett område, definierar gränsen för marrk under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete (MUA) från vilketlättnad utan plikt är tillåtet enligt regel 16.1.
 6. Dräneringssträngar med grus, singel eller jord.
 7. De unga träden identifierade av planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinnar, markerade med grön topp är spelförbudszoner.
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant räd ger störande inverkan på spelaren stans eller området för den avsedda svingen, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

b) Oflyttbara tillverkade föremål.

 1. Gul-svarta pinnar som msrkerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
  Vit platta i fairway markerar avståndet 200 meter till greenens famkant.
  Gul platta i fairway markerar avståndet 150 meter.
  Röd plata i fairway markerar 100 meter till greenens framkant.
  Blå platta i fairway markerar 50 meter till greenens framkant.
 2. Områden, vars gräns definieras av vita sparaylinjer som ansluter till områden
  definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade förmålet.

c) Organiska föremål

         Stengärdesgårdar är ett organisk föremål. Lösa delar stenmuren får inte avlägsnas.
         Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.2.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

        Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.
        Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någonform av motorisera
        transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
        En spelare som ska spelaeller har spelat med plikt av slag och distans, har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
        Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
        Plikt mot den lokala regeln: Spelaren får den allmäna plikten för varje hål på vilken denna lokala regel bryts.
        Om överträdelsen sker mellan två hål, läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

       Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras
       med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger)
       Plikt: se Regel 5.7b.
       Anmärkning: När spelet är stoppatpå grund av farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

Regelkommitén

Reviderade 2019-04-10

 Lokala regler PDF