Lokala regler

 
Banmarkeringar   Regelhänvisning Regel
Vit   Out Of Bounds 27
Gul   Vattenhinder 26
Röd   Sidovattenhinder 26
Blå   Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-Vit   MUA där spel är förbjudet bilaga 1 sid 133
Orange   Oflyttbara hindrande föremål 24

 1. OUT OF BOUNDS

Södra Banan:
Hål 14 och 15: staketet utmed hålens högra sida utgör banans gräns

Norra Banan:
Hål 1,2,3,4,5 och 18:

Den asfalterade vägen som passerar hål 1,2,3,4,5 och 18, markerar banans gräns vid spel av dessa hål och befinner sig utanför banan.
En boll som har passerat en väg definierad som Out of Bounds och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out Of Bounds,
även om den ligger på en annan del av banan.

I övrigt makeras banornas gräns med vita pinnar.

2. V
ATTENHINDER

 • Sido och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofulständig eller om oklarhet råder om hindrets gräns gäller definitionen av ett vattenhinders gräns, dvs där marken byter plan ner i hindret.
 • Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.

3. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

 • Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattnings anläggningen.
 • Myrstackar.
 • Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 • Områden markerade med sluten vit linje.
 • Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blåvita pinnar.

4. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

Regel 25-2 utvidgad till att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2016- sidorna 136-137.

5. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

Stenar i bunker. (Generell lokal regel)

6. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

 • Alla vägslut och vägutviddningar som gjorts med vita linjer
 • Gul-Svarta pinnar som markerar avståndet 150m till greenens mittpunkt
 • Vit platta i fairway som markerar avståndet 200m till greenens framkant
 • Gul platta i fairway som markerar avståndet 150m till greenens framkant
 • Röd platta i fairway som markerar avståndet 100m till greenens framkant
 • Blå platta i fairway som markerar avståndet 50m till greenens framkant (Norra Banan)
 • De delar av vildsvinsstängslet som befinner sig på banan.

7. ORGANISK DEL AV BANAN

Stengärdesgårdar är en organisk del av banan (Regel 24-2 är ej tillämplig)

6. AVSTÅNDSMÄTARE ÄR TILLÅTEN Avståndsmätare (Regel 14-3)

Avståndsmätare regel 14-3, En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under eb fasställd rond använder en avståndsmätare till att bedömma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverkasitt spel (tex höjdskillnader eller vindhastiget) bryter spelaren mot regel 14-3.

8. ÖVNINGSSPEL

Övningsspel är tillåten på för övning avsedda områden. Brott mot regel 7-1b föreligger inte. Övningsgreener definieras som fel green enligt regel 25-3

Regelkommitén

Senaste revision 2018-05-03

Tillfällig lokal regel Norra Banan: Regel

Lokala regler PDF