Lokala regler

Lokala regler och tävlingsvillkor 2023 för Borås Golfklubb
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokal regler och tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan https://www.borasgolfklubb.se. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat
anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of Bounds (Regel 18.2)
Södra banan:
Hål 14 och 15: Staket utmed hålens högra sida utgör banans gräns. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

Norra Banan:
a) Hål 1,2,3,4,5 och 18
Den asfalterade vägen som passerar hål 1,2,3,4,5 och 18 markerar banans gräns vid spel av dessa hål och befinner sig utanför banan. En boll som har passerat en väg definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan. b) I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå

2. Pliktområden (Regel 17)
Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

Droppzon Norra Banan Hål 9
Om en boll är i pliktområdet till vänster om green, inklusive när det är känt eller så
gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande pliktområdet, har spelaren
dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga
bollen eller en annan boll i droppzonen som är en tydligt vitmarkerad ruta till vänster
om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt, Vit platta i fairway markerar avståndet 200 meter till greenens framkant, Gul platta i fairway markerar avståndet 150 meter till greenens framkant, Röd platta i fairway markerar avståndet 100 meter till greenens framkant. Blå platta i fairway markerar avståndet 50 meter till greenens framkant. (Norra Banan)
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c). Integrerade föremål
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
2. Stengärdesgårdar är ett integrerat föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.