Södra banan

Södra Banans 18 hål består av två 9-hålsslingor.
Båda slingorna utgår från klubbhuset, vilket gör den lämplig för 9-hålsrundor.

Banan är kuperad och smal, vilket premierar raka slag och ger vinnarläge till den som spelar strategiskt.
Under senare år har banan trimmats och har greener som stundom är mycket hala.

Banan är 4920 meter från gul tee och 4090 från röd. 

Grönt kort krävs.