Banchefens information

Banstatus 2021-04-13:

Nu är det riktigt "aprilväder" hos oss och tyvärr fortfarande riktigt kallt ute. Marktemperaturen har inte stigit riktigt till önskad nivå, men vi hoppas att det fina vädret som väntas till helgen skall ändra på det. Planen var att öppna banan nu på fredag, men vi får helt enkelt avvakta lite med det beslutet och se hur vädret utvecklar sig.

Många ringer och frågar när vi släpper tidsbokningen för säsongen - Svaret är att det gör vi inte förren vi bestämmer oss för att öppna banan. Nytt besked kommer imorgon onsdag 13/4 efter lunch.  

Banstatus 2021-03-18

Idag har vi fyllt bevattningsstammarna med vatten för att köra igång bevattningen. Nu på våren är det hög avdunstning så det torkar fort på ytan. Därför behövs det vattnas även om det är blött i markerna. Vi försöker få igång det så fort vi kan, men det är fortfarande en del tjäle i marken så alla spridare går inte att få upp.

Det behövs ca: 7-8 grader i marken för att gräset skall börja röra på sig. Eftersom det fortfarande är väldigt kalla nätter (-7 idag) så når marktemperaturen knappt över 1-2 grader.

Vi jobbar även vidare med vårt damm- och salamanderprojekt som vi fått stöd från kommunen med. Vi rensar och iordningställer vissa dammar (bl.a. dammen vid övningsområdet jämte parkeringen som ni ser på bilden) för att miljön för salamandrarna ska bli så bra som möjligt och att de också ska trivas på klubben.   

Ett säkert vårtecken är att säsongspersonalen på banan är på väg tillbaka. I veckan hälsar vi David Vidlund välkommen till gänget igen! 😊

 

Banstatus 2021-03-01

För bara en dryg vecka sedan var det minusgrader och skidspår på banan. Sista veckans ovanligt milda väder har förmodligen fått många golfare att hoppas på en rekordtidig säsongstart nu när gräset ligger fritt från snö. Många frågar sig kanske när vi kan öppna banan? Svaret på det bestämmer naturen, dvs. marktemperaturen, underlaget, grässorten, gräsplantan mm. Den som är bäst på att läsa av naturen och banan är vår Banchef, Leif Johansson.

Så här säger Leif om nuläget:

När räknar du med att kunna öppna banan?
Just nu ser det bra ut, men som alltid är det svårt att säga ett exakt datum. Vi har fortfarande tjäle i marken och tjällossning pågår. Som det ser ut nu så kommer det en ny period med kalla nätter där temperaturen kryper ner en bra bit under 0-gradigt. Så även om det är varma dagar så dröjer det innan marktemperaturen stiger till en nivå där gräset kan börja växa. Under de senaste 20 åren har vi öppnat i mars vid ett enda tillfälle, så att hoppas på det är väl kanske lite önsketänkande.

Hur är banans status efter vintern?
Det ser bra ut. Vi har inga direkta skador på banan efter vintern. Banorna har klarat sig bra med de åtgärder som vi gjorde i höstas med luftning, dressning mm. Det kommer vi också att fortsätta med inför öppningen för att få en så bra bana som möjligt under säsongen.

Vilka förändringar har skett på banan under vintern?
Mestadels har vi jobbat med skogen och tagit ner gamla och dåliga träd i syfte att få in mer ljus och luft, framför allt till greener och tees. På bilden ovan ser man att vi har tagit ner tre tallar på 1:an SB, i syfte för att öppna upp ytan till vänster och göra den mer tillgänglig för spel samt att förbättra spellinjen från mitten på fairway strax kort om platån med ca 130-150 m kvar till green. Förbättringar som vi tror kommer att leda till att man får en lite mer "öppen" känsla från tee på första hålet. 
En förändring som vi redan har fått mycket positiv feedback på är den nya vägen mellan 12:an green och 13:e tee på NB. Det blir ett riktigt lyft och underlättar speltempot när man slipper att vänta på att framförvarande parti ska gå tillbaka i spellinjen. 

Vad är viktigast att tänka på nu när säsongen drar igång och många golfsugna börjar att vistas på banorna igen?
Det är självklart viktigt att vara rädd om banan och att laga eventuella skador, som nedslagsmärken och uppslagen torv. Viktigt också att respektera de avspärrningarna som vi har då vi inte vill belasta vissa ytor för mycket för tidigt.