9

Par
5
Index
6
65
598m
62
532m
57
469m
53
454m
45
383m
35
290m

9

Par
5
Index
6
65
598m
62
532m
57
469m
53
454m
45
383m
35
290m

Inga konstigheter på detta

hål, bara att slå långt och

rakt. Inspelet är lite längre

än man tror, då det är uppför

hela vägen.