6

Par
4
Index
4
65
395m
62
351m
57
334m
53
285m
45
251m
35
185m

6

Par
4
Index
4
65
395m
62
351m
57
334m
53
285m
45
251m
35
185m

Bästa sättet att slå detta

utslag är en fade, där siktet

är på vänsterkant fairway.

Inspelet kräver en klubba

extra, då det är uppför hela

vägen.