5

Par
3
Index
16
65
166m
62
160m
57
142m
53
132m
45
120m
35
115m

5

Par
3
Index
16
65
166m
62
160m
57
142m
53
132m
45
120m
35
115m

Sikta på högerkant av

vänster greenbunker, vilket

är bästa linjen för att få en

bra birdiechans.