4

Par
4
Index
8
65
341m
62
335m
57
314m
53
307m
45
247m
35
180m

4

Par
4
Index
8
65
341m
62
335m
57
314m
53
307m
45
247m
35
180m

Högerregeln! Håll höger på

utslaget, för bra inspelsvinkel

till green. Sikta inspelet mitt

på green, miss till höger är

att föredra då vänster

eller för långt kan innebära

vatten.