2

Par
4
Index
2
65
423m
62
417m
57
365m
53
305m
45
301m
35
210m

2

Par
4
Index
2
65
423m
62
417m
57
365m
53
305m
45
301m
35
210m

Tufft andrahål, där man bäst spelar detta par 4-hål som

ett par 5. Bollen rinner lätt av greenen på högersidan, 

så sikta mitt på green ifall flagg står till höger.