18

Par
5
Index
9
65
428m
62
423m
57
411m
53
347m
45
315m
35
246m

18

Par
5
Index
9
65
428m
62
423m
57
411m
53
347m
45
315m
35
246m

En lyckad drive med fade, gör

att du kan nå green på två

om man är modig. Den kloke

slår kort om första vattenhindret,

för att sen slå andraslaget

till sitt favoritavstånd

med wedgen.