17

Par
3
Index
13
65
149m
62
144m
57
133m
53
125m
45
119m
35
55m

17

Par
3
Index
13
65
149m
62
144m
57
133m
53
125m
45
119m
35
55m

Rätt klubba och sikte mitt på

green är det som gäller. Miss

av green innebär en tuff chip.