16

Par
4
Index
1
65
423m
62
419m
57
367m
53
331m
45
298m
35
225m

16

Par
4
Index
1
65
423m
62
419m
57
367m
53
331m
45
298m
35
225m

Tufft par 4 hål, där den långslående

går över bunkrarna.

Alla andra håller till höger.

Inspelet vaktas av bunkrar,

så inspelet siktas mitt på

green. Ett par här, är nästan

som en birdie.