15

Par
4
Index
17
65
342m
62
328m
57
292m
53
249m
45
241m
35
150m

15

Par
4
Index
17
65
342m
62
328m
57
292m
53
249m
45
241m
35
150m

Utslaget placerar ni bäst kort

om bunkrarna, då ett kort

inspel med birdiechans

uppenbarar sig.