14

Par
4
Index
3
65
444m
62
426m
57
375m
53
332m
45
300m
35
225m

14

Par
4
Index
3
65
444m
62
426m
57
375m
53
332m
45
300m
35
225m

Här gäller det att lägga på

allt du har från utslaget, för

att du överhuvudtaget ska

ha en chans att nå in på två

på detta par 4 hål.

Dom flesta spelar detta som

ett par 5, som det var en

gång i tiden.