13

Par
4
Index
11
65
365m
62
363m
57
352m
53
347m
45
267m
35
205m

13

Par
4
Index
11
65
365m
62
363m
57
352m
53
347m
45
267m
35
205m

Lägg utslaget på höger sida

av fairway, för att få bästa

vinkeln in på inspelet. Kan

mycket väl bli birdie här.