12

Par
5
Index
7
65
547m
62
528m
57
476m
53
457m
45
399m
35
270m

12

Par
5
Index
7
65
547m
62
528m
57
476m
53
457m
45
399m
35
270m

Ett långt hål, så lägg på lite

extra bakom slagen. Utslaget

siktar du på högerkant av

fairwaybunkern, och bästa

skruven på slagen är fade

hela vägen fram till green.