Matchcuper

 Hej alla deltagare i matchcuperna.

Lottning är nu genomförd och kommer att sättas upp ute på klubben imorgon, torsdagen den 5/5. Men jag bifogar även dem här (som pdf filer). Vi spelar tre olika matchcuper;

  • Matchcup Singel med handicap,
  • Matchcup Fyrboll bästboll med handicap samt
  • KM Match Herrar (“Open” –> utan hcp).

Några ”kom ihåg”:

a) De av er som ännu inte betalt anmälningsavgiften, gör det före ni spelar er första match, tack. Betala till kansliet ute på klubben.

o Anmärkning: Förra året fick jag påminna några deltagare ändå in på hösten, det skulle jag vilja slippa göra i år.

b) Kom ihåg att det är bådas (båda lagens i 4BB) skyldighet att kontakta varandra och hitta en dag/tid (och bana) för att spela matcherna, i tid. Ansvarig är dock den spelare/det lag som står ”överst”. Matcherna ska vara spelade senast sista dagen som är angiven i spelprogrammet. Men var vänliga försök att hitta gemensamma tider tidigare, tack. Kan ni inte hitta en gemensam dag/tid då får en spelare/ett lag (4BB) lämna WO eller så kommer lottning att ske någon dag efter att matchens skulle varit spelad. Räkna inte med ”disspans”, för det påverkar tiden för nästa omgång negativt.

c) När det gäller val av tee och erhållna slag gäller följande:

För alla gäller att om det inte finns tee markeringar utsatta (t.ex. om tee 62 markeringarna inte är utsatta och det är den tee du/ni valt), då väljer ni tee i anslutning till avståndsplattorna (på tee).

1. I Matchcup Singel med Hcp, välj valfri tee (och därmed erhållna slag). Jämför och kontrollera vem som får/erhåller x antal slag. Dessa ”fås/ges” på de hål med motsvarande svårighetsgrad/hcp.

o Ett exempel spelare A får 14 slag (med slope från vald tee), spelare B får 24 slag från vald tee. Spelare B får då 10 slag – dessa slag erhålls på den 10 svåraste hålen.

2. I Matchcup 4BB med Hcp, väljer varje spelare valfri tee och erhåller därmed slag (enligt ”slopen”), dra sedan av 10% (som rundas av) och det är det antal slag spelare får. I 4BB gäller lägst netto (för minst en av lagets spelare) på ett hål för att laget ska vinna hålet.

3. I KM Match Herrar spelar vi utan Hcp. Spela från samma tee, som ni kommer överens om. Kan ni inte komma överens, då spelar ni från Tee 57 (norra) eller Gul tee (på södra). Finalen ska dock spelas från tee 62 (på norra banan)

Har ”du” några frågor - ta gärna kontakt med mig.

E-post address: lars.aslund@hotmail.com

Ha nu en bra sommar och kom ihåg att ha kul.

Lars Åslund/Tävlingsledare.

Resultat och ställning i de olika Matchcuperna:

OPAL Matchcup

Matchcup Singel med HCP

Matchcup 4BB

KM Matchcup Singel Herrar