Medlemsformer & Avgifter

Medlemsformer / Årsavgifter 2018

Medlemmar utan spelrätt betalar årsavgift + 25%. Autogiroavgift på 10 kr dras varje månad (totalt 120 kr per år)

 Sista dagen för medlemmar med spelrätt att ändra sin medlemsform inför kommande säsong är 10:e december.

   A-Medlem

    Populärast

Vardagsmedlem

Södramedlem

Greenfeemedlem

6 325 kr

per år med spelrätt
 

4 825 kr

per år med spelrätt

4 000 kr

per år med spelrätt

1 900 kr

per år med spelrätt

Autogiro 537 kr/mån Autogiro 412 kr/mån Autogiro 343 kr/mån Autogiro 169 kr/mån
Utan spelrätt 7 906 kr   Utan spelrätt 6 032 kr   Utan spelrätt 5 000 kr   Utan spelrätt 2 375 kr 

Obegränsat spel

Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar.

Möjlighet att teckna/köpa förmånserbjudanden som klubben ingår med andra klubbar (ex A+)

Möjlighet att före andra medlemsformer och gäster boka ”primetime”-tider
lördag och söndag 09-11,00 på Norra Banan. Endast

A-medlem får boka med gäster på dessa tider.

20% rabatt vid köp av häfte med greenfeebiljetter.
Säljs i 4-pack

Fritt spel på helgfri vardag
(mån-fredag) Ingen greenfee.

Spel på lördag,
söndag eller helgdag -
greenfee Norra Banan 250 kr
Södra Banan 150 kr
 
Obegränsad tillgång till
teknikbana och träningsanläggning.

 
Inga Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar.Fritt spel på Södra Banan.

Greenfee Norra Banan 350 kr oavsett dag.
 
Obegränsad tillgång till teknikbana och träningsanläggning.Inga Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar.

 

Rabatterad greenfee Södra Banan 150 kr oavsett dag Norra Banan, vardag 350 kr, helg 450 kr

Inkluderar 2 fria spel under året på någon av banorna, oavsett dag.

 Obegränsad tillgång till teknikbana och träningsanläggning.


Inga Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar.

 

  

Junior 12

Junior 18

Junior 21

500 kr

per år med spelrätt

1 700 kr

per år med spelrätt

2 900 kr

per år med spelrätt

Autogiro 52 kr/mån Autogiro 152 kr/mån Autogiro 252 kr/mån
Utan spelrätt 500 kr Utan spelrätt 2 125 kr Utan spelrätt 3 625 kr
För dig som är 0-12 år
 
Obegränsat spel

Obegränsad tillgång till teknikbana
och träningsanläggning.

För dig som är 13-18 år
 
Obegränsat spel

Obegränsad tillgång till
teknikbana
och träningsanläggning.

För dig som är 19-21 år
 
Obegränsat spel

Obegränsad tillgång till
teknikbana
och träningsanläggning. 

     

Vilande medlem

Studerande

80+ 

500 kr

per år med spelrätt

   
Autogiro 52 kr/mån    
Utan spelrätt 500 kr    

För dig som inte har möjlighet att spela under exempelvis en säsong men som fortfarande vill vara medlem.

Heltidsstuderande på högskola
eller Universitet erhåller 50 %
på spelavgiften.
Studieintyg erfordras.
Medlemmar födda 1938 eller tidigare erhåller 50 %
på spelavgiften.

Samtliga aktiva medlemmar från 13 år som inte deltar på städdagarna faktureras 100 kr. Detta sker efter genomförda städdagar.

Fria rangebollar tas bort till 2018.
Ett rabattsystem införs istället, ju högre summa du laddar för desto mer bollar får du.
Laddning av kort sker som vanligt via kansliet eller caféet.