Regel och Handicap

Kommittén ansvarar för att medlemmar och tävlingsledare erbjuds utbildning i regelfrågor och att genomföra dessa utbildningar. Man upprättar lokala regler och bestämmelser och ser till att dess uppdateras och efterlevs. Hcp kommittén arbetar efter och tillämpar riktlinjerna enligt SGF:s Handicapbok. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till klubbens medlemmar.

Ledamöter:

Per Backe Ordförande
Roy Persson Regelfrågor
Arne Levin Banmarkeringar

Tillbaka